Oppdal Musikkforening
Oppdal Musikkforening
 • Hovedside    • Aktivitetsplan    • Styre/Verv    • Kontakt oss    • For medlemmene    • Medlemmer    • SpillOpp 2017    

 

 

   Styre/Verv
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøte for 2012

Årsmøte for 2012 blir avholdt på Nabo`n onsdag 27.02.13 kl. 19.30.

Sakliste:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder
Valg av to til å skrive under protokollen
Årsmelding
Regnskap
Valg
Innkomne saker

Saker som skal taes opp på årsmøtet må sendes styret innen 13.02.13.

   
 

 

 

Oppdal Musikkforening, Postboks 131 7341 Oppdal. Org.nr. 975 498 085