Oppdal Musikkforening
Oppdal Musikkforening
 • Hovedside    • Aktivitetsplan    • Styre/Verv    • Kontakt oss    • For medlemmene    • Medlemmer    • SpillOpp 2017    

 

 

   Styre/Verv
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøte for 2011

Årsmøte blir avholdt på "Naboen" den 15. februar 2012 kl. 20:00

SAKLISTE:

Sak 1:
Åpning.
Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av sakliste.
Valg av møteleder.
Valg av sekretær.
Valg av 2 til å skrive under protokoll.

Sak 2: Årsmelding.

Sak 3: Regnskap og budsjett.

Sak4: Valg.

Sak 5: Revidering av vedtektene.

Sak 6: Eventuelt.

Styret for Oppdal Musikkforening.


   
 

 

 

Oppdal Musikkforening, Postboks 131 7341 Oppdal. Org.nr. 975 498 085