Oppdal Musikkforening
Oppdal Musikkforening
 • Hovedside    • Aktivitetsplan    • Styre/Verv    • Kontakt oss    • For medlemmene    • Medlemmer    • SpillOpp 2017    

 

 

   Styre/Verv

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 Styre og andre verv for 2021/2022
Styre  

Verv  Navn  E-post  Adresse 
Leder 1 år   Berit Johanne Samskott   beritj.samskott@gmail.com   Rødskrubbvegen 27  
Sekretær/Nestleder 2,5 år        
Kasserer 1 år   Randi Resell Sørheim   randi@mineraskifer.no   Jutulstien 7  
Styremedlem 1 år   Astrid Volden   astrid.wolden@oppdal.com   Snøvesvegen 53  
Styremedlem 2 år   Kristin Morsund   k_morsund@hotmail.com   Ingvar Mjøens veg 14  
1. vara 1 år        
2. vara 1 år        

 

Andre verv  

Verv  Navn 
Matrialforvalter   Kjetil Ween  
Uniformsforvalter   Berit Samskott  
Notearkivar   Randi Resell Sørheim/Bjørn Koksvik  
Revisor   Ildri A Hoelsether  
Revisor   Håvard Gravaune  

 

Program/Notekomite  

Navn 
Kjetil Ween  
Ildri Anne Hoelsæter  
Åse Kristin Bakk  
Dirgenten  

 

Valgkomite  

Navn 
Gerd Karin Rønning  
Stein Olav Myran  

 

Ungdomskontakt  

Navn 
Eva Marie Volden  

 

 

 

 

Oppdal Musikkforening, Postboks 131 7341 Oppdal. Org.nr. 975 498 085